Медицински услуги

Предлаганите от нас медицински услуги
Вътрешни болести
 • Лекари :
 • Д-р Орлин Лучев
 • Д-р Тихомир Танев
 • Манипулации
 • Клиничен вътрешен преглед
 • Кардиологичен преглед
 • ЕКГ
 • Спирометрия
 • Неотложна медицинска помощ по домовете
 • Прием на пациенти за болнично лечение
Белодробни болести
 • Лекари :
 • Д-р Албена Лучева
  Работа с НЗОК
 • Амбулаторни прегледи:
 • Понеделник : 09:00 - 14:00 ч.
 • Вторник : 09:00 - 14:00 ч.
 • Сряда : 09:00 - 14:00 ч.
 • Четвъртък : 09:00 - 14:00 ч.
 • Петък : 09:00 - 14:00 ч.
 • Домашни прегледи:
 • Понеделник : 14:00 - 15:00 ч.
 • Вторник : 14:00 - 15:00 ч.
 • Сряда : 14:00 - 15:00 ч.
 • Четвъртък : 14:00 - 15:00 ч.
 • Петък : 14:00 - 15:00 ч.
Ендокринология
 • Лекари :
 • Д-р Емилена Вучкова
  Работа с НЗОК
 • Амбулаторни прегледи:
 • Понеделник : 15:00 - 19:00 ч.
 • Вторник : 14:00 - 18:00 ч.
 • Сряда : 14:00 - 19:00 ч
 • Четвъртък : 14:00 - 19:00 ч
 • Домашни прегледи:
 • Понеделник : 14:00 - 15:00 ч.

 • Профилактични прегледи за рискови пациенти
 • Вторник : 18:00 - 19:00 ч.
 • Манипулации
 • Ехография на щитовидна жлеза
Диетология
 • Лекари :
 • Д-р Венета Стоева
Функционална диагностика
 • Лекари :
 • Д-р Митко Митев
 • Д-р Ренета Колева
 • Един от трите модерни ехографа в България
 • LOGIQ S7 PRO
 • Манипулации
 • Гастроентерологичен преглед + ехография VEVTE!
 • Доплер сонография на магистрални мозъчни артерии
 • Доплер сонография на периферни съдове
 • Ехография на всички вътрешни органи
 • Ехография на единичен орган
 • Манипулации
 • Ехография на млечна жлеза
 • Ехография на щитовидна жлеза
 • Ехография на тестиси
 • Ехография на плода на бременността
 • Ехография слюнчени жлези
 • Ехография на предна коремна стена
 • Манипулации
 • Фид / Спирометрия /
 • Велоергометрия
 • Холтер 24ч ЕКГ
 • Холтер 24ч RR
 • Фиброгастроскопия
 • Ректо-сигмоидоскопия
 • Доплер ехокардиография
 • Ехография на бъбреци
Контрастна ехография на коремни органи с разделителна способност по-добра от КАТ/скенер/.
Напълно безвредна за човека
Всички манипулации могат да бъдат записани на CD / компакт диск /
Клинична лаборатория
 • Лекари :
 • Д-р Таня Енчева
 • Работно време
 • Понеделник : 07:00 - 19:00 ч.
 • Вторник : 07:00 - 19:00 ч..
 • Сряда : 07:00 - 19:00 ч.
 • Четвъртък : 07:00 - 19:00 ч.
 • Петък : 07:00 - 19:00 ч.
 • Събота : 09:00 - 17:00 ч.
 • Неделя : 09:00 - 17:00 ч.
 • Работно време с НЗОК
 • Понеделник : 07:00 - 14:00 ч.
 • Вторник : 07:00 - 14:00 ч..
 • Сряда : 07:00 - 14:00 ч.
 • Четвъртък : 07:00 - 14:00 ч.
 • Петък : 07:00 - 14:00 ч.
 • Биохимия
 • Холестерол / общ /
 • HDL - холестерол
 • LDL - холестерол
 • Триглицериди
 • АЛАТ - СГПТ
 • АСАТ - СГОТ
 • LDH
 • Алкална фосфатаза
 • Алфа амилаза
 • Гама ГТП
 • Тропонин
 • Биохимия
 • Липаза
 • Билирубин / общ /
 • Билирубин / директен /
 • Креатинин
 • Урея
 • Протеин / белтък общ /
 • Пикочна киселина
 • Желязо
 • ЖСК / желязосвързващ капацитет /
 • Албумин
 • Биохимия
 • Глюкоза / кръвна захар /
 • Периферна кръвна захар
 • КЗП
 • НБА1С / гликирин хемоглобин /
 • Инсулин
 • ОГТТ / обременяване на глюкоза /
 • СК
 • СК - МБ Фракция
 • Пълен липиден профил
 • Хематологичен анализ
 • Кръвна картина /вкл. с CYE/
 • Левкоцити с ДКК
 • Левкоцити
 • CYE
 • CRB /C-реактивен протеин/
 • Коагулометър
 • Време на вървене / съсирване /
 • Тромбоцити
 • KKB / кефалинкаолиново време /
 • АРТТ
 • Протромбиново време /INR/
 • Fibrinogen
 • D-Dimer
Образна диагностика
 • Лекари :
 • Д-р Митко Митев
 • --------------------
 • рентг. лаборант
  К. Димитрова
 • Работно време Д-р Митев:
 • Понеделник : 14:00 - 17:00 ч.
 • Вторник : 09:00 - 13:00 ч.
 • Сряда : 14:00 - 17:00 ч.
 • Четвъртък : 09:00 - 13:00 ч.
 • Петък : 14:00 - 17:00 ч.
 • Работно време Д-р Маринова:
 • Понеделник : 09:00 - 14:00 ч.
 • Вторник : 13:00 - 17:00 ч.
 • Сряда : 09:00 - 14:00 ч.
 • Четвъртък : 13:00 - 17:00 ч.
 • Петък : 09:00 - 14:00 ч.
 • Манипулации
 • Венозна урография
 • Образна рентгенография на корем
 • Рентгенография на хранопровод, стомах, дуоденум
 • Рентгенография на бял дроб - фас
 • Рентгенография на бял дроб - профил
 • Рентгенография на гр. прешлени - фас
 • Рентгенография на гр. прешлени - профил
 • Манипулации
 • Рентгенография на лумб. прешлени - фас
 • Рентгенография на лумб. прешлени - профил
 • Рентгенография на носни кости
 • Рентгенография на синуси
 • Рентгенография на череп
 • Рентгенография на стернум
 • Рентгенография на ребра
 • Рентгенография на тазови кости
 • Манипулации
 • Рентгенография на шийни прешлени - фас
 • Рентгенография на шийни прешлени - профил
 • Рентгенография на бял дроб
 • Рентгенография с пасаж на тънки и дебели черва
 • Рентгенография на хранопровод
 • Иригография
 • Рентгенография на долни и горни крайници
Хирургия
 • Лекари :
 • Д-р Руси Русев
 • Услуги
 • Издаване на писмена експертиза
 • Посещение в дома на хирургично болен
 • Проводна анестезия на пръст
 • Инфилтрационна анестезия
 • Манипулации
 • Епикутанна проба теста
 • Омтралитамем тест
 • Мускулна инжекция
 • Венозна инжекция
 • Артериална инжекция
 • Вътреставно инжектиране на препарати - малка и голяма става
 • Стомашна промивка
 • Репозиция на пролабирални хемороидални възли и ректум при пролапс
 • Репозиция на препуциума при парафимоза
 • Цинково-желатинозен ботуш при кръвно-венозна недостатъчност
 • Манипулации
 • Венозна инфузия
 • Поставяне на абокат
 • Пункция - хидроцеле, хематоцеле, хематом, сером и др.
 • Автохемотерапия
 • Плеврална пунция
 • Пункция на корема при асцит
 • Трайно стомашно дуоденално сондиране на НГДС
 • Катетеризиране
 • Промиване на катетър
 • Прочистваща клизма
 • Хирургическа амбулаторна работа
 • Първична хирургична обработка на рана
 • Изрязване на некрози, опресняване на ръбовете
 • Локална анстезия, дрениране и превръзка
 • Инцизия на повърхностен абсцес, пнарициум, фурункул, супурирал атером
 • Екстракция на нокът
 • Хирургическа амбулаторна работа
 • Широка инцизия на дълбоки и дифузни флегмони, абсцеси, кисти
 • Превръзки на оперативни рани
 • Превръзки при изгаряния
 • Сваляне на конци
 • Операция на враснал нокът
 • Амбулаторни операции с локална анестезия
 • Липом
 • Атером
 • ТУ на меки тъкани
 • Бемки
 • Брадавици
 • Кожни дефекти
 • Легиране на хемороиди
 • Големи абсцеси
УНГ
 • Лекари :
 • Д-р Станислав Абрашев
 • Манипулации
 • Спиране на кървене от носа
 • Предна и задна тампонада на носа
 • Репозиция при фрактура на носни кости
 • Пункция и/или промивка на максиларен синус
 • Манипулации
 • Отстраняване на церумен
 • Отваряне на перитонзиларен абсцес
 • Инцизия на фурункул в слуховия проход
 • Парацентеза
Неврология
 • Лекари :
 • Д-р Ваня Райковска
  Работа с НЗОК
 • Амбулаторни прегледи:
 • Понеделник : 14:00 - 19:00 ч.
 • Вторник : 14:00 - 16:00 ч.
 • Сряда : 14:00 - 17:00 ч
 • Четвъртък : 14:00 - 16:00 ч
 • Петък : 14:00 - 16:00 ч
 • Домашни прегледи:
 • Събота : 11:00 - 12:00 ч.

 • Манипулации
 • Неврологичен преглед
 • ЕМГ
 • Доплер сонография на екстракраниални мозъчни артерии
Медицинска психология
 • Лекари :
 • Доц. М. Петкова
 • Манипулации
Психиатрия
 • Лекари :
 • Д-р Георги Кръстев
  Работно време
 • Вторник : 14:00 - 19:00 ч.

 • / ежедневно разположение /
 • Манипулации
 • Психиатричен преглед
 • Издаване на документи за работа с класифицирана информация
 • Психиатрично свидетелство за работа в чужбина
 • Психиатрично свидетелство за адаптиране на дете
Хранене и диетика
 • Лекари :
 • Д-р Венета Стоева
Анестезиология и реанимация
 • Лекари :
 • Д-р Иван Жеков
 • Манипулации
 • Прегледи
 • Консултации
 • Подготовка за оперативно лечение
Детски болести
 • Лекари :
 • Д-р Румяна Радиева
 • Манипулации
 • Прегледи
 • Трансфонтанелна ехография
 • Абдоминалана ехография
Copyrights ©2014 Изработено от Simply Impressive Web Studio SI Web Studio